Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση και την παρέμβαση διαταραχών της επικοινωνίας (λεκτικής και μη)…

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Συνήθως οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που αφυπνίζουν τους γονείς όταν υποψιάζονται πως κάποιο παιδί εκδηλώνει ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά τα μαθήματα…

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως στόχο να καταστήσει το άτομο ικανό και λειτουργικό να εκτελέσει όλες τις δραστηριότητες που χρειάζεται στη ζωή του…

Συμβουλευτική

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum.

Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων είναι η «δια λόγου» θεραπευτική παρέμβαση στις ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν…

Παιγνιοθεραπεία-Δραματοθεραπεία

Η Παιγνιοθεραπεία είναι μία θεραπευτική προσέγγιση, εργαλείο της οποίας είναι η θεραπευτική χρήση του παιχνιδιού…

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια συμβουλευτικού τύπου προσέγγιση με σκοπό τη διερεύνηση των επαγγελματικών επιλογών και την καθοδήγηση στη λήψη σχετικών αποφάσεων για το νεαρό εκείνο άτομο που επιθυμεί…

A’ Tεστ

Είναι ένα απλό, ευχάριστο και σύντομο προληπτικό τεστ που απευθύνεται σε όλα τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 5-6 ετών, τα οποία θα φοιτήσουν στην …

To Top