Αντιμετώπιση Διαταραχής Ανάγνωσης

Πως αντιμετωπίζεται η Διαταραχή της Ανάγνωσης-Δυσλεξίας;

Προτού παρουσιαστούν διάφοροι τρόποι για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ΔΑ σε επίπεδο ανάγνωσης, χρειάζεται να ξεκαθαριστεί ότι η ΔΑ δεν έχει πλήρη αποκατάσταση. Αυτό σημαίνει πως ένα παιδί που αντιμετωπίζει τις όποιες δυσκολίες του λόγω της ύπαρξης της ΔΑ, αυτό που θα καταφέρει να κάνει με τη σωστή καθοδήγηση ειδικών είναι να μάθει τρόπους και τεχνικές ώστε να τις χειρίζεται μόνο του κι όχι να ξεπεράσει την ίδια τη διαταραχή. Με απλά λόγια, λόγω του ότι η ΔΑ δεν είναι κάποιου είδους αρρώστια που παίρνοντας κάποιο φάρμακο ξεπερνιέται αλλά μια διαταραχή νευρολογικής φύσης που υπάρχει εγγενής στο άτομο δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή-προς το παρόν τουλάχιστον-παρά μόνο ψυχοκοινωνικές και εκπαιδευτικές μέθοδοι παρέμβασης. Για να κατακτηθεί, όμως, το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, πρέπει να υφίστανται κάποιες βασικές προϋποθέσεις:

• Πρόληψη από το νηπιαγωγείο: συνήθως υπάρχουν εμφανή σημάδια για τον εντοπισμό περαιτέρω μαθησιακών δυσκολιών και είναι καλό αν η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν κρίνεται επαρκής να επαναλαμβάνεται

• Έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση: όσο πιο νωρίς γίνουν αντιληπτές οι ελλείψεις και οι αδυναμίες του παιδιού, τόσο μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν

• Εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης: οι δυσκολίες κάθε παιδιού διαφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά γι’ αυτό απαιτείται ο σχεδιασμός διαφορετικού προγράμματος παρέμβασης για κάθε παιδί

• Διαφοροποιημένη διδασκαλία: η διδασκαλία θα πρέπει να βασίζεται στο μαθησιακό επίπεδο, τα ενδιαφέροντα και τους ρυθμούς του μαθητή

• Κατάλληλη χρήση διδακτικών μεθόδων και μέσων: η πολυαισθητηριακή (π.χ. χρήση οπτικοακουστικών μέσων) και η βιωματική μάθηση (π.χ. η ανάγνωση της ετικέτας ενός προϊόντος στο σούπερ μάρκετ) καθιστούν τη γνώση πιο ενδιαφέρουσα και εύκολη προς απομνημόνευση

• Ανάλογο κίνητρο για μάθηση: ας ψάξουμε τι είναι αυτό που παροτρύνει και ελκύει τα παιδιά για να μάθουν όσα τους διδάσκονται

• Συνεχής ανατροφοδότηση και επιβράβευση: ποιος δε χαίρεται όταν ενθαρρύνεται και επιβραβεύεται η προσπάθεια και η πρόοδός του δίνοντάς του έτσι το ερέθισμα να συνεχίσει;

To Top