Αντιμετώπιση Δυσαριθμίας

Χρήσιμες συμβουλές για την αντιμετώπιση της δυσαριθμησίας

Οι σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής έρευνας υποστηρίζουν πως η αντιμετώπιση των δυσκολιών στα μαθηματικά πρέπει να στηρίζεται στην σύνδεση των μαθηματικών με καταστάσεις της καθημερινής ζωής με τη χρήση απτών αντικειμένων, στην έμφαση επίλυσης προβλημάτων, στη χρήση της προηγούμενης γνώσης για την ανοικοδόμηση της νέας, στην εξοικείωση των μαθητών με ποικιλία αναπαραστάσεων μαθηματικών εννοιών και πράξεων, στη διδασκαλία στρατηγικών μάθησης και την υλοποίηση δραστηριοτήτων μέσα από ομαδικές εργασίες. ίναι σκόπιμο, από τη στιγμή που θα εντοπιστούν οι επί μέρους αδυναμίες του παιδιού, να ξεκινήσετε από το πιο πρώιμο στάδιο των δυσκολιών του. εκινήστε από τη ρίζα του προβλήματος και εν συνεχεία πηγαίνετε παραπέρα. Μη ξεχνάτε ότι τα παιδιά με ΔΜ χρειάζονται περισσότερο χρόνο από τους υπόλοιπους μαθητές τόσο για να καταλάβουν τη νέα γνώση όσο και να τη συνδέσουν με την προηγούμενη, να την αναλύσουν σε συγκεκριμένα βήματα, να εξασκηθούν πάνω σε αυτή και τέλος να την εμπεδώσουν. πλιστείτε, λοιπόν, με υπομονή και μη ξεχνάτε ποτέ να επιβραβεύετε την προσπάθεια του παιδιού ακόμα και όταν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που περιμένατε.

To Top