Ασφαλιστικά Ταμεία

Διαδικασία απόδοσης δαπάνης από τα ασφαλιστικά ταμεία

   Ο χώρος μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία καλύπτουν ως και το 100% του συνολικού ποσού των θεραπειών που παρακολουθεί το παιδί. Ωστόσο υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς προκειμένου να εισπράξουν τα χρήματά τους από τον ασφαλιστικό τους φορέα και είναι η εξής:

· Αρχικά πρέπει να υπάρχει γνωμάτευση από κάποιο *δημόσιο φορέα παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών (που θα αναφέρεται η διάγνωση της διαταραχής του παιδιού και η σύσταση ειδικών θεραπειών αποκατάστασης από αντίστοιχες ειδικότητες όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική γονέων, ατομική ψυχοθεραπεία, θεραπεία ειδικής συμπεριφοράς κ.α.

· Στη συνέχεια πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα παροχών υγείας του ασφαλιστικού σας φορέα μαζί με την πρωτότυπη ιατρική γνωμάτευση που σας δόθηκε ώστε να σας κατευθύνουν σχετικά με τη διαδικασία. Ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα η όλη διαδικασία δύναται να διαφοροποιείται. Σχετικά με ό, τι ισχύει ως τώρα για τον ΕΟΠΠΥ πατήστε εδώ.

· Στο τέλος κάθε μήνα προσκομίζετε την απόδειξη παροχής υπηρεσιών του χώρου μας όπου και αναγράφεται το είδος και ο αριθμός των συνεδριών που έχουν εγκριθεί μαζί με το αντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης ώστε να εισπράξετε το επιστρεφόμενο ποσό που αναλογεί στην έγκρισή σας.

Πόσες θεραπείες γράφονται κάθε μήνα και για πόσο διαρκεί η έγκριση;

   Ο αριθμός των συνεδριών που εγκρίνεται για κάθε ειδικότητα εξαρτάται από τη διαταραχή που έχει διαγνωστεί στο παιδί. Για τις αναπτυξιακές διαταραχές (π.χ. αυτισμός, διαταραχή Asperger), για τα σύνδρομα καθώς και για εξελικτικές διαταραχές ο αριθμός των θεραπειών που γράφεται είναι ο μέγιστος που δύναται να δοθεί συνήθως:

· λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, και ειδική διαπαιδαγώγηση ως 20 συνεδρίες μηνιαίως

· ψυχοθεραπεία και θεραπεία ειδικής συμπεριφοράς ως 8 συνεδρίες το μήνα

· συμβουλευτική γονέων ως 4 συνεδρίες ανά μήνα.

Οι εγκρίσεις των θεραπειών συνήθως ισχύουν για ένα χρόνο (ή για έξι μήνες) αρχίζοντας από το μήνα που εκδόθηκε η έγκριση.

Τι γίνεται αν λήξει η έγκριση αλλά το παιδί χρειάζεται να συνεχίσει το θεραπευτικό του πρόγραμμα;

   Στην περίπτωση που το παιδί χρειάζεται να συνεχίσει το θεραπευτικό του πρόγραμμα περισσότερο από τον ισχύοντα χρόνο της έγκρισης, λίγους μήνες πριν τη λήξη της χρειάζεται να κλείσετε εκ νέου ραντεβού στο φορέα που εξετάστηκε το παιδί για επαναξιολόγηση και επαναχορήγηση νέας έγκρισης.

Οι ιδιωτικές ασφάλειες καλύπτουν τις συνεδρίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης, συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας;

   Αν το παιδί σας είναι ασφαλισμένο σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας ασφαλιστή για να σας κατευθύνει γιατί σε αρκετές περιπτώσεις καλύπτουν σημαντικό μέρος της έγκρισης επικουρικά με το δημόσιο ασφαλιστικό ταμείο στο οπόιο ανήκει το παιδί.

Για οποιαδήποτε απορία και πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το χώρο μας.

*Πηγή: Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών Ελλάδος

ασφτα

To Top