Τεχνικές Βελτίωσης Γραπτής Έκφρασης

Ενδεικτικές τεχνικές βελτίωσης γραπτής έκφρασης

   Έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε ότι για κάθε περίπτωση παιδιού δεν είναι απόλυτα ίδιος ο τρόπος αντιμετώπισης των αδυναμιών του. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν είναι ίδιος ούτε ο αριθμός ούτε η φύση των δυσκολιών του σε σχέση με άλλα παιδιά και γι’ αυτό δεν υπάρχει η ίδια προσέγγιση. Αυτό που χρειάζεται για την ενδυνάμωση των δυσκολιών του παιδιού, είναι να υπάρχουν σαφείς στόχοι με αρχή, μέση και τέλος, γνωρίζοντας τις ακριβείς ελλείψεις του και ξεκινώντας από τις πιο βασικές. Άλλωστε, και στο σχολείο η έμφαση στις γραφο-συμβολικές δεξιότητες, τη φωνολογία και την ορθογραφία δίνεται στις πρώτες τάξεις του δημοτικού και αργότερα στην παραγωγή γραπτού λόγου.

   Ως βάση λοιπόν τους τομείς όπου εντοπίζονται οι δυσκολίες, προτείνονται και κάποιες ενδεικτικές τεχνικές:

   Γραφο-συμβολικές δεξιότητες: σκοπός είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με το σχήμα και το μέγεθος των γραμμάτων και συμπλεγμάτων (στρ, τσ, γκ). Κόψτε χαρτόνια με το σχήμα των γραμμάτων και στη συνέχεια με βελάκια δηλώστε την κατεύθυνση των γραμμών που το σχηματίζουν και καλέστε το παιδί να αναπαράγει το ίδιο, τοποθετείστε αυτοκόλλητα ανάμεσα στις λέξεις για να συνηθίσει σιγάσιγά να αφήνει το απαιτούμενο κενό, τραβήξτε μία επιπλέον παράλληλη γραμμή ανάμεσα σε εκείνες του τετραδίου για να περιορίσετε το μέγεθος των γραμμάτων του.

   Ορθογραφία: χρησιμοποιήστε ομάδες λέξεων που γράφονται με την ίδια ορθογραφία για γενίκευσή της και ονομάστε τες ομάδες μπάσκετ, ποδοσφαίρου κ.α. που όλοι οι παίκτες έχουν την ίδια φορεσιά, ενισχύστε την εκμάθηση κανόνων γραμματικής ή «εικονοποιήστε» την προς μάθηση λέξη με το αντίστοιχο γράμμα να αναπαριστάνει το νόημα της λέξης (π.χ. η λέξη δάκρυ χρειάζεται ύψιλον-σχεδιάστε το ύψιλον σαν ένα δάκρυ)

   Γραπτή έκφραση: υποβοήθηση με σχετικά σχεδιαγράμματα που να αναπτύσσουν μια ιδέα, συζήτηση και εύρεση λέξεων-κλειδιών για την ανάπτυξη του θέματος, παρουσίαση μιας φωτογραφίας ώστε να υπάρχει οπτική βοήθεια, ασκήσεις λεξιλογικού τύπου με λέξεις, συνώνυμες, αντίθετες κτλ. ή αντικαταστάσεις προτάσεων με άλλες ίδιου όμως νοήματος.

To Top