Ψυχοθεραπεία

Τι είναι η ψυχοθεραπεία;

   Η ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων είναι η «δια λόγου» θεραπευτική παρέμβαση στις ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Μέσα σε ένα ασφαλές και απόρρητο θεραπευτικό πλαίσιο τους δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν, να διερευνήσουν και να αναπλαισιώσουν σκέψεις και συναισθήματα που καθιστούν δυσπροσάρμοστη την αλληλεπίδρασή τους με τους άλλους. Η θεραπευτική σχέση αποτελεί το έδαφος πάνω στο οποίο τα παιδιά και οι έφηβοι τοποθετούν και επεξεργάζονται τις αδυναμίες και τις δυνατότητές τους

Πως λειτουργεί;

   Η ατομική θεραπευτική παρέμβαση βασίζεσαι κυρίως στη λεκτική έκφραση των δυσκολιών που τα παιδιά και οι έφηβοι αντιμετωπίζουν και ως εκ τούτου ο λόγος αποτελεί το βασικό εργαλείο παρέμβασης. Ωστόσο, όσο μικρότερα είναι τα παιδιά τόσο λιγότερο χρησιμοποιείται στη θεραπευτική διαδικασία και η θεραπευτική προσέγγιση πραγματοποιείται μέσα από ζωγραφιές, ταξίδια φαντασίας, συμβολικές ιστορίες και παιχνίδια ρόλων. Μέσα από αυτά, τα παιδιά και οι έφηβοι εκφράζουν και επαναδιαπραγματεύονται τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, εξερευνώντας νέους τρόπους να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Πού απευθύνεται;

   Τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα παιδιά και οι έφηβοι προσομοιάζουν με αυτά που αναφέρονται και στην ενήλικη ζωή. Χαρακτηριστικά αναφέρουν δυσκολίες όπως:

  • Άγχος και φοβίες
  • Διαταραχές στο συναίσθημα
  • Προβλήματα εναντιωματικής συμπεριφοράς και επιθετικότητας
  • Δυσκολίες κοινωνικοποίησης
  • Διαχείρισης πένθους και απώλειας
  • Προβλήματα ύπνου και διαταραχές πρόσληψη τροφής

Ψυχοθεραεπεία

To Top