Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Τι είναι ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός;

   Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια συμβουλευτικού τύπου προσέγγιση με σκοπό τη διερεύνηση των επαγγελματικών επιλογών και την καθοδήγηση στη λήψη σχετικών αποφάσεων για το νεαρό εκείνο άτομο που επιθυμεί να εντοπίσει τον επερχόμενο ρόλο του στην αγορά εργασίας. Μέσα από αυτή την προσέγγιση αποκτά αυτογνωσία των στοιχείων που απαρτίζουν την προσωπικότητά του, των αξιών του, των ικανοτήτων του αλλά και των ενδιαφερόντων του. Μαθαίνει πώς όλα τα παραπάνω συνδέονται και συσχετίζονται ώστε να είναι σε θέση να επιλέξει συνειδητά τον πιο κατάλληλο δρόμο επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σε ποιους απευθύνεται;

   Το πρόγραμμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού απευθύνεται σε νεαρά άτομα ηλικίας 15-18 ετών τα οποία είτε βρίσκονται σε μια διαδικασία αναζήτησης του «ποιος είμαι-τι θέλω-τι μπορώ να κάνω στη ζωή μου» αναφορικά με την επιλογή του επαγγέλματός τους, είτε σε εκείνα που έχουν ήδη κάποιες σκέψεις και επιλογές κατά νου αλλά χρειάζονται μια πιο εξειδικευμένη καθοδήγηση ή και επιβεβαίωση για την απόφαση που έχουν ήδη λάβει, μέσω, βέβαια, ενός έγκυρου ψυχομετρικού εργαλείου.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται;

   Τις περισσότερες φορές οι ίδιοι οι νέοι είναι εκείνοι που εκδηλώνουν στις οικογένειές τους την επιθυμία τους να έρθουν σε επαφή με κάποιον σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Άλλοτε πάλι, η πρωτοβουλία λαμβάνεται από το οικογενειακό περιβάλλον καθώς αγωνιά και θέλει να βοηθήσει το νεαρό άτομο στη σοβαρή απόφαση που καλείται να πάρει αναφορικά με τις σπουδές του και κατ’ επέκταση με το επάγγελμα που μελλοντικά θα ασκήσει. Σε κάθε περίπτωση αρχικά προγραμματίζεται μία πρώτη συνάντηση ώστε να καταγραφούν σημαντικά στοιχεία για τον ενδιαφερόμενο, να συζητηθούν οι σκέψεις του και να δοθούν ακριβείς πληροφορίες ως προς τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Στη συνέχεια ορίζεται εκ νέου κάποιο ραντεβού που αφορά μονάχα το νεαρό άτομο για τη συμπλήρωση των τεστ και των ερωτηματολογίων. Επειδή η όλη διαδικασία διαρκεί αρκετές ώρες, είναι δυνατόν να χορηγηθούν όλα μονομιάς ή να χωριστούν σε περισσότερες φάσεις. Στην τελική συνάντηση παρουσιάζονται αναλυτικά τα ευρήματα, συζητιούνται διεξοδικά όλες οι πιθανές επιλογές, δίνονται απαντήσεις σε απορίες και ερωτήματα που τίθενται τόσο από την οικογένεια όσο και τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος στο τέλος λαμβάνει και τη γραπτή έκθεση των αποτελεσμάτων.

Γιατί είναι σημαντικό για έναν έφηβο να έρθει σε επαφή με έναν σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού;

   Δυστυχώς οι νέοι καλούνται σε μια ήδη βεβαρημένη- από πολλές απόψεις -ηλικιακή φάση της ζωής τους, την εφηβεία, να πάρουν αποφάσεις που αφορούν τη μελλοντική τους επαγγελματική ανάπτυξη, οι οποίες τις περισσότερες φορές τους ακολουθούν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Το γεγονός αυτό, βέβαια, δημιουργεί μέσα τους ακόμα πιο έντονο άγχος για τη λήψη της απόφασής τους. Επιπρόσθετα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που «ζητά» από τους μαθητές να βρουν και να χαράξουν την επαγγελματική τους πορεία αρκετά νωρίς, εφόσον χρειάζεται να διαλέξουν τις αντίστοιχες κατευθύνσεις για τις σπουδές τους από τα τέλη της Α’ λυκείου κιόλας. Για όλους τους παραπάνω λόγους οι μαθητές αισθάνονται απόγνωση καθώς πολλές φορές δε γνωρίζουν καν τι είναι αυτό που τους γεμίζει, τι επιλογές έχουν, με ποια κριτήρια χρειάζεται να σκεφτούν και τελικά να αποφασίσουν ποιο δρόμο να ακολουθήσουν. Από την άλλη μεριά, είναι σημαντικό να τονισθεί και η αρνητική συμβολή του οικογενειακού περιβάλλοντος που συχνά παρατηρείται με το να «επιβάλλει» -ακόμα και άθελά του-στον έφηβο τη γνώμη του και λανθασμένα να τον οδηγεί σε κάτι που ο ίδιος δεν επιθυμεί ή σε κάτι που δεν του/της ταιριάζει. Ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσει και να εκφράσει η οικογένεια τη συμπαράσταση και την κατανόησή της στο μπερδεμένο έφηβο είναι η συζήτηση και η παροχή καθοδήγησης από κάποιον ειδικό στα θέματα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Εν τέλει μέσα από αυτή την επαφή ο έφηβος θα ανακουφιστεί καθώς θα του δοθεί η ευκαιρία «να γνωρίσει» τον εαυτό του, τα θέλω του, τις δυνατότητές του και φυσικά τις επαγγελματικές διεξόδους που έχει.

Eπαγγελματικός-Προσανατολισμός

To Top