Σχολική Μελέτη

Σχολική Μελέτη: υπόθεση που απαιτεί υπομονή, επιμονή και μεγάλες αντοχές…    Οι σχολικές εργασίες και το διάβασμα στο σπίτι υπάρχουν για να ενισχύουν τη μάθηση προσδοκώντας παράλληλα την εμπέδωση όλων όσων μαθαίνει το παιδί στο σχολείο. Συχνά όμως, η όλη διαδικασία αποβαίνει ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο για κάποιους γονείς που προσπαθούν με κόπο να πείσουν το παιδί τους να ετοιμάσει τα μαθήματά του για την επόμενη μέρα. Οι ομηρικοί καβγάδες, το χάσιμο ποιοτικού χρόνου με το παιδί ή η άσχημη διάθεση αμφότερων είναι μόνο κάποια στοιχεία από αυτά που έπονται με την άρνηση του παιδιού για διάβασμα. Υπάρχουν άραγε τρόποι για να κινητοποιήσουμε ή να βοηθήσουμε ένα παιδί με τη […]

Read More

Διάγνωση Δυσαριθμίας

Η Διάγνωση της δυσαριθμησίας Ομοίως με τους προηγούμενους τύπους Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών, για να διαγνωσθεί η ΔΜ ακολουθούνται τρεις μέθοδοι: • Αποκλείονται άλλοι παράγοντες που πιθανόν να σχετίζονται με τη μαθηματική ικανότητα του παιδιού όπως η χρονολογική ηλικία, το νοητικό δυναμικό, το πολιτισμικό ή γλωσσικό περιβάλλον ή η ελλιπής φοίτηση στο σχολείο • Έμμεση αξιολόγηση από ψυχομετρικά τεστ • Άμεση αξιολόγηση που προκύπτει από την ανάλυση των επί μέρους δυσκολιών σε μαθηματικές δραστηριότητες   Η αξιολόγηση της μαθηματικής ικανότητας    Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ξανά το γεγονός ότι τα παιδιά που παρουσιάζουν ΔΜ είναι δυνατόν να μην έχουν τις ίδιες ακριβώς αδυναμίες στα μαθηματικά ούτε ως προς το είδος ούτε […]

Read More

Αντιμετώπιση Διαταραχής Ανάγνωσης

Πως αντιμετωπίζεται η Διαταραχή της Ανάγνωσης-Δυσλεξίας; Προτού παρουσιαστούν διάφοροι τρόποι για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ΔΑ σε επίπεδο ανάγνωσης, χρειάζεται να ξεκαθαριστεί ότι η ΔΑ δεν έχει πλήρη αποκατάσταση. Αυτό σημαίνει πως ένα παιδί που αντιμετωπίζει τις όποιες δυσκολίες του λόγω της ύπαρξης της ΔΑ, αυτό που θα καταφέρει να κάνει με τη σωστή καθοδήγηση ειδικών είναι να μάθει τρόπους και τεχνικές ώστε να τις χειρίζεται μόνο του κι όχι να ξεπεράσει την ίδια τη διαταραχή. Με απλά λόγια, λόγω του ότι η ΔΑ δεν είναι κάποιου είδους αρρώστια που παίρνοντας κάποιο φάρμακο ξεπερνιέται αλλά μια διαταραχή νευρολογικής φύσης που υπάρχει εγγενής στο άτομο δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή-προς το […]

Read More

Αγωνίες Φόβοι Παιδιών

Σχολική μελέτη: υπόθεση που απαιτεί υπομονή επιμονή και μεγάλες αντοχές Οι σχολικές εργασίες και το διάβασμα στο σπίτι υπάρχουν για να ενισχύουν τη μάθηση προσδοκώντας παράλληλα την εμπέδωση όλων όσων μαθαίνει το παιδί στο σχολείο. υχνά όμως, η όλη διαδικασία αποβαίνει ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο για κάποιους γονείς που προσπαθούν με κόπο να πείσουν το παιδί τους να ετοιμάσει τα μαθήματά του για την επόμενη μέρα. ι ομηρικοί καβγάδες, το χάσιμο ποιοτικού χρόνου με το παιδί ή η άσχημη διάθεση αμφότερων είναι μόνο κάποια στοιχεία από αυτά που έπονται με την άρνηση του παιδιού για διάβασμα. πάρχουν άραγε τρόποι για να κινητοποιήσουμε ή να βοηθήσουμε ένα παιδί με τη σχολική […]

Read More
To Top