Μετά τις διακοπές και πάλι σχολείο

  Ο Σεπτέμβρης έφτασε, τα μπάνια και οι διακοπές τελείωσαν ενώ η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είναι πλέον ζήτημα ημερών. Μια σχετική αναστάτωση επικρατεί παντού: από τα πρωινά στους δρόμους με τα εκατοντάδες σχολικά μέχρι τις ουρές σε βιβλιοπωλεία και συναφή καταστήματα! Στις οικογένειες δε, ο όρος σχετική αναστάτωση αντικαθίσταται από τον όρο «πανικό» αφορώντας είτε το πρωινό ξύπνημα και την ετοιμασία των παιδιών για το σχολείο είτε το άγχος και την αγωνία των γονέων για την επίδοση των παιδιών τους την καινούρια σχολική χρονιά, ασχέτως με το αν είναι «πρωτάκια» ή τελειόφοιτοι.     Όπως και να έχει βέβαια, μέχρι κάποιο βαθμό είναι κατανοητό και επιθυμητό. Ωστόσο θα […]

Read More

Το παιδί μου άλλαξε δάσκαλο…

  Φέρνοντας τη λέξη δάσκαλος στο νου μας κατακλυζόμαστε από ποικίλες αναμνήσεις αναλόγως βέβαια με τα προσωπικά βιώματα που έχει ο καθένας μας. Το μόνο σίγουρο είναι πως όλοι θυμόμαστε με ευχαρίστηση και ευγνωμοσύνη τους δασκάλους εκείνους που με τη ζωντάνια και το πάθος τους για τη διδασκαλία μάς ενέπνεαν και μας τροφοδοτούσαν με κίνητρα για να αγαπήσουμε ουσιαστικά τη μάθηση και να εκτιμήσουμε αυτά που μας προσφέρει. Από την άλλη όμως, υπήρξαν και δάσκαλοι που μας φόβιζαν, μας απέρριπταν ή απλά αδιαφορούσαν με αποτέλεσμα να συσχετίσουμε το σχολείο ή το μάθημά τους με μια δυσάρεστη εμπειρία. Μία τέτοια ανασκόπηση είναι αρκετή για να συνειδητοποιήσουμε το ποσό άρρηκτα συνδεδεμένο είναι […]

Read More

Όταν τα παιδιά δεν έχουν φίλους

Όταν τα παιδιά δεν έχουν φίλους…    Το σχολείο αποτελεί τη δεύτερη και σαφώς μεγαλύτερη «κοινότητα»-μετά, βέβαια, από την οικογένεια-στην οποία εντάσσεται και ανήκει ένα παιδί. Είτε πρόκειται για τον παιδικό σταθμό είτε για το λύκειο, το σχολείο είναι ο μικρόκοσμος των παιδιών. Εκεί περνούν τις περισσότερες ίσως ώρες της μέρας τους, εκεί διευρύνουν τις γνώσεις τους, εκεί συνάπτουν τις φιλίες τους. Το σχολείο είναι μια «μικροκοινότητα» που δε στοχεύει μονάχα στο να μαθαίνει τα παιδιά να διαβάζουν, να γράφουν και να κάνουν πράξεις. Αντίθετα, είναι «συνυπεύθυνο» για την πολύπλευρη διαπαιδαγώγηση τους, την εκδίπλωση των ταλέντων τους, την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, την κοινωνικοποίησή τους κ.α.    Πέρα, λοιπόν, από […]

Read More

Τεχνικές Βελτίωσης Γραπτής Έκφρασης

Ενδεικτικές τεχνικές βελτίωσης γραπτής έκφρασης    Έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε ότι για κάθε περίπτωση παιδιού δεν είναι απόλυτα ίδιος ο τρόπος αντιμετώπισης των αδυναμιών του. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν είναι ίδιος ούτε ο αριθμός ούτε η φύση των δυσκολιών του σε σχέση με άλλα παιδιά και γι’ αυτό δεν υπάρχει η ίδια προσέγγιση. Αυτό που χρειάζεται για την ενδυνάμωση των δυσκολιών του παιδιού, είναι να υπάρχουν σαφείς στόχοι με αρχή, μέση και τέλος, γνωρίζοντας τις ακριβείς ελλείψεις του και ξεκινώντας από τις πιο βασικές. Άλλωστε, και στο σχολείο η έμφαση στις γραφο-συμβολικές δεξιότητες, τη φωνολογία και την ορθογραφία δίνεται στις πρώτες τάξεις του δημοτικού και αργότερα στην παραγωγή γραπτού […]

Read More

Χρήσιμες συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς για παιδιά με ΔΕΠΥ

• Φτιάξτε από κοινού ένα πρόγραμμα-χρονοδιάγραμμα με τις καθημερινές συνήθειες του παιδιού ώστε να γνωρίζει με ποια σειρά διαδέχεται η μία δραστηριότητα την άλλη και να μη ξεχνά τις υποχρεώσεις του. • Δημιουργήστε έναν κατάλογο με κανόνες/υπευθυνότητες: θα πρέπει να είναι σαφείς σε αυτό που ορίζουν, σύντομοι και λίγοι ώστε να μπορεί να τους συγκρατεί. Εξηγήστε ότι κάθε φορά που τους τηρεί, θα λαμβάνει κάποιου είδους προσυμφωνημένης επιβράβευσης (π.χ. αυτοκόλλητο, παιχνιδάκι) ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα χάνει μια προηγούμενη. Το παιδί χρειάζεται να γνωρίζει από την αρχή τις συνέπειες τόσο της τήρησης όσο και της ανυπακοής των κανόνων. • Να είστε ξεκάθαροι σε αυτά που ζητάτε από το παιδί, με […]

Read More

Αντιμετώπιση Δυσαριθμίας

Χρήσιμες συμβουλές για την αντιμετώπιση της δυσαριθμησίας Οι σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής έρευνας υποστηρίζουν πως η αντιμετώπιση των δυσκολιών στα μαθηματικά πρέπει να στηρίζεται στην σύνδεση των μαθηματικών με καταστάσεις της καθημερινής ζωής με τη χρήση απτών αντικειμένων, στην έμφαση επίλυσης προβλημάτων, στη χρήση της προηγούμενης γνώσης για την ανοικοδόμηση της νέας, στην εξοικείωση των μαθητών με ποικιλία αναπαραστάσεων μαθηματικών εννοιών και πράξεων, στη διδασκαλία στρατηγικών μάθησης και την υλοποίηση δραστηριοτήτων μέσα από ομαδικές εργασίες. ίναι σκόπιμο, από τη στιγμή που θα εντοπιστούν οι επί μέρους αδυναμίες του παιδιού, να ξεκινήσετε από το πιο πρώιμο στάδιο των δυσκολιών του. εκινήστε από τη ρίζα του προβλήματος και εν συνεχεία πηγαίνετε παραπέρα. […]

Read More

Διαταραχή Γραπτής Έκφρασης

Η Διαταραχή Γραπτής Έκφρασης  Προκειμένου να αποτυπώσει ένα παιδάκι μία ιδέα γραπτά, πρέπει πρώτα να τη δημιουργήσει και να την αναπτύξει στο μυαλό του. Εν συνεχεία, πρέπει να διαθέτει κάποια γλωσσική άνεση για να την εκφράσει μέσα από λέξεις και προτάσεις. Βέβαια για να γίνει αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μπορεί να αναπαραστήσει σωστά αυτές τις λέξεις και προτάσεις με σύμβολα, διαθέτοντας έναν καλό οπτικόκινητικό συντονισμό. Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι γραμματικοί και συντακτικοί κανόνες. Είναι φανερό λοιπόν, πως για να είναι ένα γραπτό άρτιο απαιτούνται πολλές δεξιότητες γι’ αυτό κι αν κάποια από αυτές δεν αποδίδεται σ’ ένα κείμενο είναι πιθανό να χαρακτηριστεί ατελές. Επομένως, η γραπτή […]

Read More

Διάγνωση Διαταραχής Γραπτής Έκφρασης

Η διάγνωση της Διαταραχής Γραπτής Έκφρασης (δυσγραφία δυσορθογραφία) Ομοίως με τη Διαταραχή της Ανάγνωσης, για να διαγνωσθεί η ΔΓ ακολουθούνται τρεις μέθοδοι: • Αποκλείονται άλλοι παράγοντες που πιθανόν να σχετίζονται με τις δεξιότητες γραφής του παιδιού όπως η χρονολογική ηλικία, το νοητικό δυναμικό, το πολιτισμικό ή γλωσσικό περιβάλλον ή η ελλιπής φοίτηση στο σχολείο. •Έμμεση αξιολόγηση από ψυχογλωσσικά ή ψυχομετρικά τεστ. • μεση αξιολόγηση που προκύπτει από την ανάλυση των επί μέρους δυσκολιών στη γραπτή έκφραση. το σημείο αυτό, συνήθως δίνεται στο παιδί κάποιο θέμα προς ανάπτυξη ή η συνέχιση μιας μικρής ιστορίας. Η αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης. Οταν αξιολογείται το γραπτό κείμενο του παιδιού επικεντρωνόμαστε στους εξής βασικούς τομείς: […]

Read More

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τι είναι η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση;   Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας παρατηρείται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ). Ήδη στη Μεγάλη Βρετανία από το 1978 με το γνωστό Warnock Report υπογραμμιζόταν έντονα η ανάγκη ενός σχολείου σχεδιασμένου και μελετημένου με τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνεται στη συνεκπαίδευση ατόμων με και δίχως ΕΕΑ, το λεγόμενο ενιαίο σχολείο. Έπειτα από αυτό, ακολούθησαν και άλλα σχετικά έγγραφα (Education Act, 1981, Green Paper, 1997) όπου διαπραγματεύονταν τους καταλληλότερους δυνατούς τρόπους με σκοπό την αποτελεσματική σχολική ενσωμάτωση των μαθητών με ΕΕΑ στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Έπειτα από τη Συνδιάσκεψη της Σαλαμάνκα […]

Read More
To Top