Συμβουλευτική

Τι είναι η και πώς λειτουργεί η συμβουλευτική γονέων;

   Η πολλαπλότητα των ρόλων που οι γονείς καλούνται να αναλάβουν μέσα στο οικογενειακό σύστημα, καθώς επίσης και οι συνεχόμενες ψυχοσυναισθηματικές αλλαγές που τόσο οι ίδιοι βιώνουν όσο και τα παιδιά τους, ενώ διέρχονται από το ένα ηλικιακό στάδιο στο άλλο, γεννούν πολλές φορές την ανάγκη για επιπλέον καθοδήγηση κι ενίσχυση. Ο τομέας της συμβουλευτικής στοχεύει στη στήριξη των γονέων στον απαιτητικό τους ρόλο και προσφέρει το χώρο μέσα στον οποίο έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν, να εκφράσουν, να επαναδιαπραγματευθούν και τέλος να αναζητήσουν λειτουργικότερους τρόπους αλληλεπίδρασης μέσα στο οικογενειακό σύστημα. Επιπλέον σκοπός καθίσταται η ενδυνάμωσή των γονέων στις προκλήσεις της καθημερινότητας και η υποστήριξη αυτών στην εξελικτική διαδικασία ωρίμανσης των παιδιών τους

Η πολλαπλότητα των ρόλων που οι γονείς καλούνται να αναλάβουν μέσα στο οικογενειακό σύστημα, καθώς επίσης και οι συνεχόμενες ψυχοσυναισθηματικές αλλαγές που τόσο οι ίδιοι βιώνουν όσο και τα παιδιά τους, διερχόμενοι από το κάθε ηλικιακό στάδιο, γεννάει πολλές φορές την ανάγκη για υποστήριξη στο γονεïκό τους ρόλο.

Η συμβουλευτική γονέων στοχεύει στη στήριξη των γονέων στον απαιτητικό τους ρόλο και προσφέρει το χώρο μέσα στον οποίο έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίσουν, να εκφράσουν, να επαναδιαπραγματευθούν και τέλος να αναζητήσουν λειτουργικότερους τρόπους αλληλεπίδρασης μέσα στο οικογενειακό σύστημα.

Με γνώμονα πάντα το γονεïκό ρόλο, στόχος της συμβουλευτικής γονέων είναι η ενδυνάμωσή τους στις προκλήσεις της καθημερινότητας και η υποστήριξή τους στην εξελικτική διαδικασία ωρίμανσης των παιδιών τους.

Λόγοι που οι γονείς απευθύνονται για συμβουλευτική γονέων

   Ποικίλοι είναι οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν τους γονείς στην αναζήτηση βοήθειας, με πιο συχνούς τους ακόλουθους:

  • Διαχείριση αναπτυξιακών και μαθησιακών δυσκολιών
  • Προβλήματα συμπεριφοράς και κοινωνικοποίησης
  • Διαχείριση συναισθημάτων
  • Δυσκολίες οριοθέτησης
  • Διαχείριση διαζυγίου, πένθους και αποχωρισμού
  • Διαταραχές ύπνου και διατροφής

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι όσο σημαντική κρίνεται η συμβουλευτική τη χρονική στιγμή που προκύπτουν οι δυσκολίες στους ίδιους τους γονείς ή στα παιδιά, εξίσου-αν όχι και περισσότερο-σημαντική είναι η συμβολή της γενικότερα στην πρόληψη της ψυχικής υγείας για την αποφυγή μετέπειτα δυσάρεστων καταστάσεων.

Συμβουλευτική

To Top