Σχολική Μελέτη

Σχολική Μελέτη: υπόθεση που απαιτεί υπομονή, επιμονή και μεγάλες αντοχές…    Οι σχολικές εργασίες και το διάβασμα στο σπίτι υπάρχουν για να ενισχύουν τη μάθηση προσδοκώντας παράλληλα την εμπέδωση όλων όσων μαθαίνει το παιδί στο σχολείο. Συχνά όμως, η όλη διαδικασία αποβαίνει ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο για κάποιους γονείς...

Read More

Διάγνωση Δυσαριθμίας

Η Διάγνωση της δυσαριθμησίας Ομοίως με τους προηγούμενους τύπους Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών, για να διαγνωσθεί η ΔΜ ακολουθούνται τρεις μέθοδοι: • Αποκλείονται άλλοι παράγοντες που πιθανόν να σχετίζονται με τη μαθηματική ικανότητα του παιδιού όπως η χρονολογική ηλικία, το νοητικό δυναμικό, το πολιτισμικό ή γλωσσικό περιβάλλον ή η ελλιπής...

Read More

Αντιμετώπιση Διαταραχής Ανάγνωσης

Πως αντιμετωπίζεται η Διαταραχή της Ανάγνωσης-Δυσλεξίας; Προτού παρουσιαστούν διάφοροι τρόποι για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ΔΑ σε επίπεδο ανάγνωσης, χρειάζεται να ξεκαθαριστεί ότι η ΔΑ δεν έχει πλήρη αποκατάσταση. Αυτό σημαίνει πως ένα παιδί που αντιμετωπίζει τις όποιες δυσκολίες του λόγω της ύπαρξης της ΔΑ, αυτό που θα...

Read More

Αγωνίες Φόβοι Παιδιών

Σχολική μελέτη: υπόθεση που απαιτεί υπομονή επιμονή και μεγάλες αντοχές Οι σχολικές εργασίες και το διάβασμα στο σπίτι υπάρχουν για να ενισχύουν τη μάθηση προσδοκώντας παράλληλα την εμπέδωση όλων όσων μαθαίνει το παιδί στο σχολείο. υχνά όμως, η όλη διαδικασία αποβαίνει ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο για κάποιους γονείς που...

Read More
To Top